Dve finalistky a dvaja finalisti

Autor: Martin Droppa | 30.4.2020 o 13:00 | (upravené 20.9.2020 o 15:04) Karma článku: 3,28 | Prečítané:  393x

  Porota Ceny Oskára Čepana 2020 už vybrala finalistov, do úvahy brala dôslednosť, vôľu objavovať, humor aj tvorivé ambície.  

  Medzinárodná porota prestížnej umeleckej Ceny Oskára Čepana vybrala dve finalistky a dvoch finalistov ceny pre rok 2020. Do úvahy pritom brala aj dôslednosť, vôľu objavovať, humor a tvorivé ambície prihlásených tvorcov a tvorkýň.  

 Medzinárodná porota Ceny Oskára Čepana 2020 sa zhodla na dvoch finalistkách a dvoch finalistoch ceny, sú nimi: Ľudmila Hrachovinová (1984, Bratislava), Daniela Krajčová (1983, Žilina), Kristián Németh (1983, Dunajská Sreda) a Jozef Pilát (1992, Poprad). Posudzovala portfóliá tridsiatich šiestich umelcov a umelkýň do veku do 40 rokov. Porota výber zostavila na základe dôslednosti, vôle objavovať, precíznosti, humoru a tvorivých ambícií autorov a autoriek. V dvadsaťpäťročnej histórii Ceny prvý raz zasadali odborníci a odborníčky poroty online. Výstava aktuálneho ročníka sa uskutoční v Novej synagóge v Žiline v termíne od 2. októbra 2020 do 6. decembra 2020, meno laureáta či laureátky bude známe 13. novembra 2020. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia.  
  „Väčšina z prihlásených umelcov, umelkýň artikuluje svojou tvorbou bystrú kritiku spoločnosti a jej inštitúcií. Kalibrovaním silného umeleckého prejavu a jazyka prepožičiavajú hlas spoločným obavám ohľadne aktuálnych tém dneška. Niektorí a niektoré cez intervencie do dystópií prítomnosti naznačujú alternatívne budúcnosti. Iné a iní hľadajú utópie budúcnosti a projektujú ich na plátno každodenného života v lokálnom kontexte. Spytujú javy vecí, usilujú sa prísť na to, čím by sa niekedy mohli stať. Prihlásených umelcov a umelkyne znepokojuje nielen to, čo je odvnímateľné, ale aj ako je to odvnímateľné, a ako sa to - čo je reprezentované, zhmotňuje, stelesňuje. Vo svetle týchto skutočností sa do popredia dostáva napríklad aj maľba v spojení s performance, v súlade s už osvojeným vedomím, že umenie nie je tvorené iba pre zrakový vnem, ale využíva telo, aby bolo prítomnejšie a uviedlo do pohotovosti všetky zmysly,“ uviedla vo vyhlásení porota Ceny, ktorá zasadala vo štvrtok 23. apríla 2020. Keďže jej zloženie je medzinárodné - od Minneapolisu cez Oslo, Berlín až po Prahu - zasadali jej členovia a členky vzhľadom na aktuálnu situáciu online. V celoročnom projekte, akým Cena Oskára Čepana je, bolo dôležité, aby nedošlo k časovým posunom pri žiadnej z fáz jeho realizácie. Vďaka technickým vymoženostiam bolo možné pristúpiť k výberu finalistov v pôvodne dohodnutom a stanovenom termíne.  
  „Napriek počiatočnému rešpektu a veľkému pocitu zodpovednosti voči online výberovému konaniu prebehlo stretnutie nad očakávania dobre. Veľká vďaka patrí medzinárodnej odbornej porote - Janovi Verwoertovi, Kathrin Bentele, Vjere Borozan, Bartholomewovi Ryanovi a Jarovi Vargovi za precízne a dôsledné naštudovanie portfólií a prípravu ešte pred samotným stretnutím, ako aj inšpiratívne, konštruktívne a niekoľkohodinové diskusie počas neho,“ povedala riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň riaditeľka prestížnej Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. 

 Finalistky a finalisti Ceny Oskára Čepana 2020  
 

   Ľudmila Hrachovinová
 V roku 2008 získala magisterský titul na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - Katedra maliarstva, 4. ateliér profesora Ivana Csudaia, v roku 2017 na Royal Institute Of Art Stockholm. V rokoch 2019 a 2020 študovala na Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Künste Frankfurte am Main. Samostatne svoju tvorbu prezentovala na výstavách v Maďarsku, vo Viedni, vo Švédsku, v Nórsku, v Českej republike a na Slovensku, v rámci skupinových prezentácií vystavovala v Nemecku, v Belgicku, v Českej republike, vo Švédsku, v Dánsku, v Grécku, vo Fínsku, v Taliansku a na Islande. Aktuálne je súčasťou tvorivého umeleckého tímu HotDock Project Space Bratislava.  
 Z vyjadrenia poroty Ceny Oskára Čepana 2020: 
„Maliarska prax Hrachovinovej prehovára k súčasnému diskurzu, rozvíjanému okolo ‚zániku rozpúšťania‘ a zároveň ‚rozširovania‘ média maľby vo vzťahu k jej fyzickým okolnostiam a telám ľudí, ktorí s ňou trávia čas. Tieto experimenty a skúšanie vzbudili zvedavosť poroty do tej miery, že by ich chcela zažiť na mieste výstavy finalistov. Spôsobom spolu-fungovania maliarskeho povrchu a performujúcich tiel v priestore vyzdvihuje Hrachovinová to, čo môže z-bežnému pohľadu uniknúť; a síce, že maľba, podobne ako tanec, je k času sa vzťahujúca skúsenosť a čas je hodnotnou integrálnou súčasťou vnímania fyzického maliarskeho diela.“ 

   Daniela Krajčová
 Absolvovala bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení, Katedru Intermédií a multimédií pod vedením docentky Anny Daučíkovej, a Vysokú školu múzických umení Bratislava - odbor animácia. Doktorandský titul získala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - s prácou na témuSpomienky na židovskú komunitu formou ručnej animácie. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Rumunsku, v Slovinsku, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Anglicku a v Mexiku, jej dielo bolo súčasťou mnohých skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.  
 Z vyjadrenia poroty Ceny Oskára Čepana 2020: 
„Nenápadne ambiciózne projekty Krajčovej zapájajú ľudí za účelom vytvorenia experimentálnych dokumentov, ktoré pracujú s médiami ako kresba a maľba, spolu s animáciou a inštaláciou. Komunity sa stávajú aktívnymi spoluúčastníkmi v procese tvorby a kontextualizácie diela. Slovenské sestričky pracujúce v Rakúsku, imigranti, ľudia poznačení spomienkami na strádanie v koncentračných táboroch... - všetci rozprávajú svoje vlastné príbehy: s nenútenými, zato bohatými výrazovými prostriedkami, spontánnym okom a živými líniami, vypovedajúcimi o silných biografických naratívoch, Krajčovej zladená maliarska forma a spoločenská angažovanosť sa stali jediným a neoddeliteľným celkom, činiac prístupnosť politickou hodnotou a začleňujúc svedectvo ako hodnotu komunálnu.“

   Kristián Németh
 Je študentom doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri vvv (vizuálne. verbálne. verejné) u Martina Piačeka. Magisterský titul získal v Ateliéri IN profesorky Ilony Németh. Z jeho ostatných samostatných prezentácií rezonuje výstava v At Home Gallery v ŠamoríneMonument of Possible Fall, ale aj No Balance v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici alebo Vatican Archives v Novej Cvernovke v Bratislave. V rámci skupinových výstav predstavil svoje dielo v minulom roku napríklad na Queer Arts Festival v Thessaloniki alebo na výstave Reflect What You Are v Českom centre v New Yorku.  
 Z vyjadrenia poroty Ceny Oskára Čepana 2020: 
Németh prináša intenzívne meditácie o vžitej povahe katolicizmu v rámci súčasnej slovenskej spoločnosti. Výpoveď umelca operuje naprieč médiami a nachádza vyjadrenie v nazeraní cez inštaláciu. Jeho ikonografický záber siaha od náboženstva k životnému štýlu; vnímavo zaznamenáva diapazón polôh na škále „obeť-svätec.“ S mimoriadne zušľachťujúcim prístupom k materiálu a hustotou alegorických odkazov prepožičiava život erotickému telu, ktoré by cirkev zahalila, vymazala, alebo poprela. Jeho dielo do seba včleňuje architektúru a „tvár miesta“ ako prídavné stavebné kamene, podporujúce výpoveď jeho zmyslových až zmyselných bádaní.“

   Jakub Pilát
 Aktuálne je doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri vvv (vizuálne. verbálne. verejné) pod vedením Martina Piačeka. Magisterský titul získal na Akadémii výtvarných umení vo Varšave - na oddelení maľby u profesora Wojciecha Zubala, so špecializáciou na umenie vo verejnom priestore. V rokoch 2015 až 2016 študoval na Univerzite umení v Berlíne, v maliarskom ateliéri profesorky Valerie Favré. Vystavoval prevažne v Poľsku aj vo Fínsku, v Česku, na Ukrajine, a na Slovensku.  
 Z vyjadrenia poroty Ceny Oskára Čepana 2020: 
„Pilát získal pozornosť poroty konzistentnosťou svojho umeleckého jazyka a schopnosťou uchopiť a kondenzovať lokálne naratívy, čerpajúc zo svojho rodného prostredia Šunavy, do precíznych skulpturálnych gest. Jeho dielo reprezentuje istý druh ‚kolízie‘ utópie s distópiou, miesta s ne-miestom, zmyslu s ne-zmyslom - a to všetko v sprievode subtílnej irónie, reflektujúcej a prekrúcajúcej zaužívané kultúrne vzorce.“ 

• Jozef Pilát - pkn tt vol. 2 - 2018 • (• Zdroj: www.gjk.sk •)

 Porota Ceny Oskára Čepana 2020: Vjera Borozan (CZ) - historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej Akademie výtvarných umění, Bartholomew Ryan (USA) - nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center For Curatorial Studies / Bard College, Jaro Varga (SK) - umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia, Kathrin Bentele (CH) - kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus, aktuálne v KW Berlín a Jan Verwoert (NL) - kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy Of The Arts a Piet Zwart Institute Rotterdam.  
 Laureát či laureátka Ceny Oskára Čepana 2020 získava finančnú odmenu 5 000,- Eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku a usporiadanie samostatnej výstavy na Slovensku.  
 Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom vo veku do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia - Centrum súčasného umenia, aktuálne v spolupráci a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collective, programu Residency Unlimited a nadácie Trust For Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA - Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Podujatie mediálne podporuje bARSdobrýchýr - public relations servis, zameraný na udalosti a projekty spojené s kultúrou, s umením a so spoločenskými vedami.  
• zdroje článku: 
• Tlačový podklad agentúry bARSdobrýchýr a archív autora článku  ---  link. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Môžete Pellegriniho vyhnať zo Smeru, ale nemôžete Smer vyhnať z Pellegriniho.

Prvá námestníčka Kováčiková odchádza z prokuratúry

Rezignáciu odôvodňuje aj útokmi na svoju osobu.


Už ste čítali?